Tại sao không thể truy cập vào trang web của 138?

Tại sao không thể truy cập vào trang web của 138.com?

Do trang web của chúng tôi tạm thời không thể truy cập được tại một số nơi, nên bạn không thể đăng nhập và tìm hiểu thông tin. Nếu gặp phải tình trạng thế này, bạn có thể liên lạc với nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ thông qua đại lý gửi một số phần mềm cho bạn, để bạn truy cập trang web, tìm hiểu thông tin liên quan và tham gia trò chơi.