câu cá đại dương 188Bet

Rút Thăm May Mắn Quay Số “Câu Cá Đại Dương”

Hãy chơi quay số “Câu Cá Đại Dương” mới nhất của chúng tôi ngay hôm nay trên giao diện website 188BET để thu thập huy chương và dành cơ hội thắng các giải thưởng, từ vòng quay miễn phí tại trò chơi quay số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades”, cược miễn phí lên đến 1,000,000 Đồng, cho đến iPhone 6s 64GB nếu đạt được huy chương VIP!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

  1. Rút Thăm May Mắn Quay Số “Câu Cá Đại Dương” (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 07/07/2016 11:00AM đến ngày 01/08/2016 10:59AM (GMT+7) (“thời gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời gian Khuyến Mãi bao gồm 4 tuần, mỗi tuần riêng biệt như bảng bên dưới (“tuần Khuyến Mãi”).
Tuần Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu – Kết Thúc (GMT +7)
Tuần Khuyến Mãi 1 07/07/2016 11:00AM – 11/07/2016 10:59AM
Tuần Khuyến Mãi 2 11/07/2016 11:00AM – 18/07/2016 10:59AM
Tuần Khuyến Mãi 3 18/07/2016 11:00AM – 25/07/2016 10:59AM
Tuần Khuyến Mãi 4 25/07/2016 11:00AM – 01/08/2016 10:59AM
  1. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đã thực hiện tối thiểu 1 giao dịch gửi tiền thành công tại 188BET trước thời gian Khuyến Mãi,
   3. Đặt tối thiểu 1 cược thành công tại trò chơi Quay Số “Câu Cá Đại Dương” (“trò chơi hợp lệ”) trong thời gian Khuyến Mãi,
   4. Chơi tiền thật tại trò chơi hợp lệ trên giao diện website www.188BET.com
  2. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, thành viên hợp lệ sẽ được thưởng một huy chương dựa trên tổng số biểu tượng được mở khóa hoàn toàn tại trò chơi hợp lệ trong thời gian Khuyến Mãi (“huy chương”) và được đăng ký nhận Giải Thưởng cho huy chương đó (Thành Viên Thắng Cuộc Tuần). Thành Viên Thắng Cuộc Tuần chỉ được nhận duy nhất một (1) giải thưởng trong thời gian Khuyến Mãi, bao gồm: vòng quay miễn phí tại trò chơi quay số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades” và/hoặc cược miễn phí, dựa theo nguyên tắc ‘đăng ký trước nhận trước’ (“giải thưởng”) như bảng dưới:
Tổng Số Biểu Tượng Được Mở Khóa Hoàn Toàn Huy Chương Giải Thưởng Tổng Số
Thành Viên
Thắng Cuộc
VND USD
2 biểu tượng bất kỳ Đồng 60 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades” 30 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades” 80
4 biểu tượng bất kỳ Bạc 100 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades” 50 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades” 60
6 biểu tượng bất kỳ Vàng 140 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades” 70 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades” 50
8 biểu tượng bất kỳ

Hồng Ngọc

180 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades”
+ 550,000 VND cược miễn phí

90 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades”
+ 25 USD cược miễn phí
40
10 biểu tượng bất kỳ Kim Cương

240 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades”
+ 550,000 VND cược miễn phí

120 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades”
+ 25 USD cược miễn phí

20
Tất cả 11 biểu tượng VIP

400 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades”
+ 1,000,000 VND cược miễn phí

200 vòng quay miễn phí tại trò chơi Quay Số “Chuyến Du Hành Của Thần Hades”
+ 50 USD cược miễn phí

10
  1. Thành viên hợp lệ có thể tích lũy số biểu tượng được mở khóa hoàn toàn tại trò chơi hợp lệ như bảng trên để đạt được huy chương cao hơn trong mỗi tuần Khuyến Mãi.

Ví dụ: Thành viên hợp lệ A mở khóa hoàn toàn hai (2) biểu tượng trong tuần Khuyến Mãi 1 và tiếp tục mở khóa hoàn toàn hai (2) biểu tượng mới trong tuần Khuyến Mãi 2. Theo đó, thành viên hợp lệ A mở khóa hoàn toàn tổng bốn (4) biểu tượng và hợp lệ đạt được huy chương Bạc trong tuần Khuyến Mãi 2.

  1. Danh sách Thành Viên Thắng Cuộc Tuần sẽ được thông báo tại trang Thành Tích Huy Chương vào mỗi Thứ Tư tiếp theo của mỗi Tuần Khuyến Mãi.
  2. Nếu thành viên hợp lệ muốn đăng ký nhận Giải Thưởng cho huy chương đã đạt được tại thời điểm này, thành viên hợp lệ phải liên hệ 188BET qua Trò Chuyện Trực Tuyến và xác nhận đăng ký nhận Giải Thưởng.
  3. Nếu thành viên hợp lệ chưa muốn đăng ký nhận Giải Thưởng cho huy chương đã đạt được tại thời điểm này, thành viên hợp lệ có thể tiếp tục tích lũy số biểu tượng được mở khóa hoàn toàn để đạt được huy chương cao hơn trong mỗi tuần Khuyến Mãi và đăng ký nhận Thưởng cho huy chương cao hơn đã đạt được trước khi thời gian khuyến mãi kết thúc.
  4. Nếu Giải Thưởng cho huy chương mà thành viên hợp lệ đạt được đã được đăng ký nhận hết, thành viên hợp lệ có thể đăng ký nhận Giải Thưởng cho huy chương thấp hơn. Việc này không ảnh hưởng tới việc đạt các huy chương cao hơn của thành viên hợp lệ.
  5. Thành viên thắng cuộc tuần đã nhận Giải Thưởng như đã nêu trong điều 7 sẽ chỉ có thể tiếp tục tích lũy số biểu tượng được mở khóa hoàn toàn để đạt được huy chương cao hơn trong tuần khuyến mãi để đạt được cơ hội thắng giải thưởng rút thăm may mắn (“giải thưởng rút thăm”) sau khi thời gian khuyến mãi kết thúc.Ví dụ: Thành viên hợp lệ A đã nhận Giải Thưởng cho huy chương Vàng vào Tuần khuyến mãi thứ 2. Thành viên hợp lệ A chỉ có thể đạt huy chương Hồng Ngọc, Kim Cương, VIP trong những tuần khuyến mãi kế tiếp để có cơ hội tham gia rút thăm may mắn giải thưởng rút thăm. Thành viên hợp lệ A sẽ không hợp lệ đăng ký nhận bất kỳ Giải thưởng cho huy chương nào khác.
  6. Thành viên hợp lệ sẽ nhận được một (1) cơ hội thắng giải thưởng rút thăm may mắn dựa trên Huy chương cao nhất mà thành viên hợp lệ đạt cược (“giải thưởng rút thăm”) theo như bảng dưới:
Huy Chương Được Chọn Giải Thưởng Rút Thăm Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc
Hồng Ngọc 1 Apple iTouch 16GB cho mỗi Thành Viên Thắng Cuộc 3
Kim Cương 1 Apple iPad Mini 32GB cho mỗi Thành Viên Thắng Cuộc 2
VIP 1 iPhone 6s 64GB cho mỗi Thành Viên Thắng Cuộc 1
  1. Thành viên hợp lệ có thể mở khóa hoàn toàn một biểu tượng bằng cách quay được ba (3), bốn (4) và năm (5) biểu tượng đó trên cùng một hàng cược.
Biểu Tượng Miêu Tả
Biểu tượng không được mở khóa: Sẽ không có hàng in nổi nào được thể hiện tại Bảng Thanh Toán, nếu thành viên hợp lệ không quay được các biểu tượng giống nhau trên cùng một hàng cược.
Đã mở khóa hoàn toàn một biểu tượng: Hàng in nổi được thể hiện tại Bảng Thanh Toán.

Ví dụ:

– Thành viên hợp lệ A quay được hai (2) biểu tượng “cá xanh” trên cùng một hàng cược, biểu tượng “cá xanh” không được mở khóa. Để mở khóa hoàn toàn biểu tượng “cá xanh”, thành viên hợp lệ A phải quay được ba (3), bốn (4) và năm (5) biểu tượng “cá xanh” trên cùng một hàng cược.

– Thành viên hợp lệ B quay được ba (3), bốn (4) và năm (5) biểu tượng “cá tím” trên cùng một hàng cược, biểu tượng “cá tím” được mở khóa hoàn toàn.

* Số biểu tượng giống nhau quay được trên cùng một hàng cược tại trò chơi hợp lệ sẽ được in nổi tại Bảng Thanh Toán.

 1. Số biểu tượng được mở khóa hoàn toàn trong thời gian Khuyến Mãi bởi thành viên hợp lệ trên giao diện Cược Di Động m.188BET.com sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.
 2. Thành viên thắng Giải thưởng rút thăm sẽ được thông báo tại trang Thành Tích Huy Chương sau khi có kết quả rút thăm khi thời gian khuyến mãi kết thúc và sẽ được trao thưởng như đã nêu ở điều 11.
 3. Vòng quay miễn phí sẽ bị hủy nếu thành viên thắng cuộc không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Cược miễn phí sẽ bị hủy nếu thành viên thắng cuộc không sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cập nhật.
 4. Vòng quay miễn phí và cược miễn phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên thắng cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi thành viên thắng cuộc được công bố tại trang Thành Tích Huy Chương. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận vòng quay miễn phí và/hoặc cược miễn phí.
 5. Cược miễn phí và tiền thắng cược từ vòng quay miễn phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Cược miễn phí, tiền thắng cược từ vòng quay miễn phí và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày cược miễn phí và tiền thắng cược từ vòng quay miễn phí được cập nhật.
 6. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện tại Điều Khoản 4 và 11, tổng cộng sáu (6) thành viên hợp lệ sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên sau khi kết thúc thời gian Khuyến Mãi là thành viên thắng cuộc rút thăm may mắn (“thành viên thắng cuộc rút thăm”) cho mỗi huy chương Hồng Ngọc, Kim Cương và VIP. Thành viên thắng cuộc rút thăm sẽ được thưởng giải thưởng rút thăm theo bảng tại Điều Khoản 11.
 7. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 8. Giải thưởng rút thăm không có giá trị quy đổi với tiền thưởng, tiền mặt và/hoặc quà thưởng nào khác. Quyết định về giải thưởng rút thăm và thành viên thắng cuộc rút thăm là quyết định cuối cùng.
 9. Thông qua việc đồng ý nhận giải thưởng rút thăm, thành viên thắng cuộc rút thăm đồng ý việc Tên, ký tự đầu tiên của Họ và địa chỉ cư trú được sử dụng cho mục đích quảng bá của 188BET mà không có bất kỳ sự bồi thường nào khác. Những thông tin khác chỉ được sử dụng với sự đồng ý của thành viên thắng cuộc rút thăm, nhưng sẽ không được bồi thường trong mọi trường hợp.
 10. Giải thưởng rút thăm sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của thành viên thắng cuộc rút thăm trong vòng 30 ngày làm việc sau khi thành viên thắng cuộc rút thăm được công bố tại trang Thành Tích Huy Chương. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận giải thưởng. Thành viên thắng cuộc có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng. Giải thưởng rút thăm sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của thành viên thắng cuộc rút thăm và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và giải thưởng rút thăm sẽ được xem đã trao đến thành viên thắng cuộc rút thăm bởi 188BET.
 11. Khuyến Mãi giới hạn với một lần tham gia cho mỗi thành viên, hộ gia đình, địa chỉ, email, số điện thoại, cùng số tài khoản thanh toán, địa chỉ IP và/hoặc thiết bị.
 12. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 13. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 14. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.