Những quy định chung trong cá cược thể thao M88

1.1. Qui Định Chung

1.1.1. Tất cả thông tin cá cược được cung cấp bởi nhà cái M88 là hoàn toàn công bằng. Tuy nhiên M88 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót về ngày tháng, thời gian, địa điểm, đối thủ cạnh tranh, tỷ lệ cược, kết quả, thống kê hoặc các thông tin cá cược khác. Công ty bảo lưu quyền sửa đỗi bất kỳ lỗi nào để đảm bảo rằng trận đấu được quản lý với tính toàn vẹn và minh bạch.

1.1.2. Nếu như trận đấu, xác định là tổ chức trận đấu hoặc sự kiện giữa hai đội hoặc của riêng một đội, bắt đầu trước thời gian dự kiến thì chỉ các phiếu cược đặt trước trận đấu đó (bao gôm cả các cược trực tuyến đặc biệt ) thì mới có hiệu lực. Nếu thị trường không đóng hay tạm hoản trong thời gian xác định thì công ty có quyền hủy các phiếu cược đó sau khi trận đấu chính thức bắt đầu (bao gôm cả các cược trực tuyến đặc biệt).

1.1.3. Trong trường hợp không có sự đồng nhất giữa tên Tiếng Anh và không phải Tiếng Anh trong sự kiện hoặc đội trên trang web, tên tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

1.1.4. Trong mọi thời điểm, đó là trách nhiệm của khách hàng trong việc nhận c tỉ số trận đấu và những thông tin liên quan và xin được thông báo khách hàng cần xác nhận trạng thái trận đấu trước khi đặt cược.

1.1.5. 1.1.5. The Công ty bảo lưu quyền sửa đổi Quy tắc này tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Bất kỳ các sửa đổi này sẽ được ràng buộc và có hiệu quả ngay lập tức khi đăng tải trên Website.

1.1.6. Khách hàng nhìn nhận rằng tỉ số, thời gian trôi qua và các thông tin khác cung cấp bởi trang web, “trực tiếp” xuất phát từ bên ba được khấu trừ thời gian trì hoãn và/hoặc dẫn đến việc thiếu chính xác, và bất kỳ đặt cược nào dựa trên hệ thống này hoàn toàn nằm trong rủi ro riêng của khách hàng. M88 cung cấp thông tin này không đảm bảo hoàn toàn tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với khách hàng bị tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) như là yếu tố phụ thuộc vào nó.

1.2. Những trường hợp hũy và hoãn trận đấu

1.2.1. Nếu một trận đấu không bắt đầu vào ngày thi đấu theo lịch trình và không hoàn thành theo dự kiến ban đầu, tất cả các cược sẽ được hủy, ngoại trừ các trận đấu đã được xác định vô điều kiện.

1.2.2. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng sau đó bị hủy hoặc hoãn, và không được hoàn thành theo dự kiến ban đầu, theo quy định tại các điều lệ thể thao cụ thể, tất cả các cược sẽ được hũy, ngoại trừ các trận đấu đã được xác định vô điều kiện.

1.2.3. Nếu sự kiện không được hoàn thành trong khoảng thời gian hoàn thành kế hoạch quy định ban đầu trong các quy tắc thể thao cụ thể thì một kết quả chính thức được khai báo, kết quả được công bố bởi bộ phận quản lý chuyện trách của sự kiện cụ thể này, Công ty có quyền xem xét các trận đấu chính thức hợp lệ. Quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc trong vấn đề này.

1.3. Thay đổi Địa điểm

1.3.1. Trừ khi có quy định khác, Nếu trận đấu được dự kiến thi đấu trên sân trung lập nhưng lại đấu trên sân không trung lập (khách hoặc nhà) hoặc ngược lại, tất cả cược vẫn được xác định hợp lệ. Trong tình huống thay đổi địa điểm từ đội nhà sang đội khách hoặc ngược lại, tất cả cược trong trận này đều xem như vô hiệu. Vé cược cũng sẽ được xem như vô hiệu nếu tên đội nhà và đội khách được ghi sai, ngược lại.

1.3.1.2. Dành cho đội khách, nếu địa điểm bị thay đổi sau khi cược đã mở thì vẫn được xem là hợp lệ

1.4. Thời kỳ của Thời gian

1.4.1. Khoảng thời gian đã công bố của Sự kiện chỉ để phục vụ mục đích tham khảo. Các khoản cược sẽ vẫn có giá trị bất kể có sự thay đổi về khoảng thời gian đã lên lịch.

1.4.2. Bất kỳ sự cố trong thời gian thương tích hay thời gian ngừng trận đấu được coi là đã xảy ra vào cuối thời gian thi đấu. Ví dụ như một mục tiêu ghi bàn trong thời gian chấn thương nửa đầu tiên của một trận bóng đá được coi là đã được ghi trên 45 phút.

1.5. Kết quả

1.5.1. Kết quả sẽ được xác định phù hợp với các kết quả chính thức của ban tổ chức . Nếu không có kết quả chính thức thì kết quả sẽ được xác định dựa trên sự tham khảo các trận đấu khác.

1.5.2. Đối với những trận đấu đã được ấn định theo kết luận của ban tổ chức, nhưng một số trận đấu có thể được báo trước khi kết quả chính thức được khai báo thì M88 được quyền bảo lưu để đảo ngược kết quả trong các sự kiện của một thị trường đang xãy ra lỗi.

1.5.3. Trong trường hợp không chắc chắn về bất kỳ kết quả nào, công ty có quyền tạm ngưng thanh toán cá cược của bất kỳ thị trường nào.

1.5.4. M88 sẽ không nhận bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi cho kết quả từ 72 giờ sau khi thời gian bắt đầu trận đấu cho cược đã được giải quyết.

1.5.5. Trong trường hợp có bất cứ sự bất đồng ý kiến nào xảy ra giữa các kết quả chính thức và kết quả được đăng trên phần kết quả của site M88 sẽ được giải quyết bằng cách tham khảo đoạn phim ghi hình của Công ty để xác định kết quả chính xác. Tuy nhiên, nếu không có đoạn phim ghi hình, kết quả chính xác sẽ được xác định phù hợp với kết quả của ban tổ chức trận đấu được công bố trên trang web chính c. Nếu như trang chính c không thể cung cấp được kết quả hoặc công bố kết quả rõ ràng là sai, công ty sẽ giữ quyền quyết định/thay đổi để xác định kết quả cuối cùng. Quyết định của công ty là chính c và ràng buộc liên quan đến vấn đề này.

1.5.6. Người thắng cuộc trong một Sự kiện được xác định khi kết thúc Sự kiện đó vì mục đích xác định cược giành chiến thắng bất kể việc thay đổi quyết định diễn ra sau đó hay kết quả của bất kỳ việc phản đối hay kháng nghị nào.

1.6 Tính năng Chấp nhận hẹn giờ

1.6.1 Đối với các sự kiện nhất định được xác định bởi Công ty, khách hàng có thể đặt cược bằng cách sử dụng tính năng Chấp nhận hẹn giờ nhận cựơc bằng cách chọn nút “Chấp nhận hẹn giờ” trên menu. Mỗi vé cược đặt bằng cách sử dụng chấp nhận hẹn giờ sẽ có đồng hồ đếm ngược, là thời gian được xác định duy nhất và độc quyền của Công ty. Vào cuối thời gian, mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào được đề cập trong mục 1.6.2 xảy ra, đặt cược sẽ được chấp nhận.

1.6.2 Bất kỳ một trong các trường hợp nào được nêu trong mục này xảy ra trứơc khi kết thúc thời gian đếm ngựơc, tất cả những vé cựơc sử dụng tính năng Chấp nhận hẹn giờ sẽ lập tức bị Hủy:

1.6.2.1. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể nhận thẻ đỏ hoặc đã nhận thẻ đỏ;

1.6.2.2. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể đá phạt penalty hoặc đã có đá phạt penalty;

1.6.2.3. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể vào lưới hoặt đã vào lưới;

1.6.2.4. Sự kiện ngẫu nhiên bao gồm, nhưng không giới hạn, xảy ra lỗi trong bất kỳ thiết bị viễn thông nhằm ngăn ngừa việc đặt cựơc chính xác, chấp nhận, ghi nhận hoặc thông báo cược, sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong quá trình nhận cựơc, lỗi đường truyền.

1.6.3. Khi sử dụng tính năng chấp nhận hẹn giờ, khách hàng cần biết rõ tỷ số hiện tại, thời gian và những dữ liệu đựơc cung cấp trên trang web. Do nguồn dữ liệu ” trực tiếp” được cung cấp bởi một bên thứ ba nên có thể dẫn đến sự chậm trễ và/hoặc có thể không chính xác, nên bất kỳ đặt cựơc dựa trên dữ liệu này là hòan tòan do khách hàng tự chịu rủi ro. Công ty cung cấp dữ liệu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất( trực tiếp hoặc gián tiếp) nào của khách hàng.

Xem thêm:

>> Chơi cá cược bóng đá và casino online có trách nhiệm tại M88

>> Tại sao M88cvf nhiều người chọn