Giải Freeroll M88

Giải Freeroll €30,000 6 Tháng Hai – 1 Tháng Ba

Tổng giải thưởng €30,000 sẽ được trao tặng vào tháng Hai này và Thành Viên chỉ cần gửi €10 để tham gia.

Thể Lệ
Thành viên chỉ cần gửi vào tài khoản từ €10 trở lên trong thời gian của từng giải đấu freeroll để có thể tham gia vào giải freeroll đó. Muốn thêm cơ hội chiến thắng? Thành viên nào tích lũy được 100 raked hand trở lên trước 7 ngày giải đấu freeroll diễn ra, sẽ nhận thêm 2,000 Chip vào 1,000 chips khởi điểm cho tất cả người chơi!

Thứ Ngày Giờ GMT+8 Tổng giải thưởng Thời gian tham gia
Thứ Tư 15/02/17 1:30 AM € 5,000.00 06/02/2017 (07:00 sáng GMT+8) – 13/02/2017 (06:59 sáng GMT+8)
Thứ Tư 22/02/17 1:30 AM € 10,000.00 13/02/2017 (07:00 sáng GMT+8) – 20/02/2017 (06:59 sáng GMT+8)
Thứ Tư 01/03/17 1:30 AM € 15,000.00 20/02/2017 (07:00 sáng GMT+8) – 27/02/2017 (06:59 sáng GMT+8)
Điều Khoản & Điều Kiện
  1. Khuyến mãi bắt đầu từ 07:00 GMT+8 ngày 06/02 đến 06:59 GMT+8 ngày 01/03.
  2. Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ trường hợp của giải đấu bất cứ lúc nào.
  3. Không huy đổi giải thưởng tương đương
  4. Người chơi chỉ có thể tham gia một lần vào mỗi giải đấu freeroll
  5. Để nhận thêm 2000 chip vào số chip khởi điểm, thành viên cần tích lũy được 100 raked hand trở lên trước 7 ngày giải đấu freeroll diễn ra.
  6. Thời gian gửi tiền hợp lệ được tính theo múi giờ GMT+8.
  7. Thành Viên không được tạo hoặc sử dụng hơn 1 tài khoản trong phòng Poker. Nếu 1 Thành Viên tạo và sử dụng nhiều tài khoản trong phòng Poker, sẽ mất tất cả các giải thưởng và sẽ bị đóng tất cả tài khoản của mình.
  8. Nếu có dấu hiệu hoặc hành vi thông đồng, Thành Viên sẽ bị trừ tất cả các giải thưởng và sẽ bị đóng tất cả tài khoản của mình.
  9. Chúng tôi có quyền rút khuyến mãi bất cứ lúc nào.
  10. Ngoài những quy định trên, tất cả các Quy Định Chung của chương trình khuyến mãi và phòng Poker M88 được áp dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.