6 điều lưu ý khi rút tiền từ M88

Tôi phải làm như thế nào để rút tiền của mình tại tài khoản M88?
Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer?
Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer?
Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng NETELLER?
Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Moneybookers?
Làm sao có thể rút tiền khi sử dụng thẻ tín dụng?

1. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền của mình tại tài khoản M88?

Quý khách có thể rút tài khoản từ tài khoản của quý khách tại M88 qua một số hình thức sau:

Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer
Local Bank Transfer Credit / Debit Cards
NETELLER
Moneybookers

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Khi yêu cầu giao dịch rút tiền, theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi cần một hoặc các giấy tờ sau:

Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ ràng và phải hoàn tất trước và được kèm trên hồ sơ.
Một bản sao, chứng minh được số tài khoản ngân hàng cho tài khoản hưởng lãi, phải hoàn tất trước và được kèm trên hồ sơ.
Một bản sao Thẻ Tín Dụng/Debit-Credit Card (gồm cả hai mặt trước và sau ), phải hoàn tất trước và được kèm trên hồ sơ.

2. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer?

M88 cho phép các thành viên rút tiền từ tài khoản tại M88 khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer.

Để yêu cầu một việc rút tiền qua “Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer”, xin chọn “International Bank Transfer”dưới menu “Đặt Cọc”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau về ngân hàng của Quý khách:

Tên Tài Khoản
Số Tài Khoản
Tên Ngân Hàng
Địa Chỉ Ngân Hàng
Mã Ngân Hàng

Xin hiểu rằng việc giao dịch rút tiền trong khoảng 5 ngày làm việc hành chính. Quý khách sẽ nhận được tiền trong tài khoản của mình, cũng xin lưu ý rằng Chuyển Khoản Ngân Hàng sẽ thực hiện dạng ngoại tệ, tại tài khoản M88 của Quý khách.

Mã Ngân Hàng Là Gì ?

Mã Ngân Hàng (Bank Identification Code- BIC) là một dạng mã số ̣- Mã số ngân hàng – là một chuỗi dãy số trong khoảng từ 8 đến 11 ký tự bởi Hiệp Hội Giao Dịch Ngân Hàng Quốc Tế Toàn Cầu – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) để phân loại dạng ngân hàng riêng biệt. Xin tìm hiểu ngân hàng của quý khách để nhận Mã Ngân Hàng hoặc BIC. Cách khác, truy nhập địa chỉ website: www.swift.com/biconline/và tìm Mã Ngân Hàng.

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ các khoản quỹ tiền của các thành viên tại M88, chúng tôi cần làm rõ một vài tri tiết trước khi yêu cầu rút tiền của quý khách được thực hiện. Chúng tôi yêu cấu các thành viên cung cấp các thông tin sau nếu các yêu cầu đó chưa được thực hiện từ trước:

Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ dàng.

Một bản sao chứng minh được số tài khoản ngân hàng và tên chủ thẻ (số dư tài khoản cần được che đi).

Các giấy tờ yêu cầu đó cũng có thể được gửi qua số fax +632 857 2060 hoặc scan hình rồi email theo địa chỉ: bank@M88.com.

Thông Tin Chính Xác

Xin đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác, bởi bất kỳ sự khác nhau nào sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc rút tiền bị chậm của quý khách. Quý khách có thể sẽ bị tính bất cứ khoản phí nào từ ngân hàng do chuyển khoản bị từ chối bởi các thông tin được cung cấp sai từ quý khách hàng.

3. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer?

M88 cho phép các thành viên được yêu cầu rút tiền để trả trực tiếp cho các tài khoản ngân hàng của họ.

Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer mở cho các thành viên đã đăng ký từ các nước sau:

Trung Quốc với đồng RMB – tại tài khoản M88
Malaysia với đồng MYR – tại tài khoản M88
Việt Nam với đồng USD – tại tài khoản M88
Indonesia với đồng IDR – tại tài khoản M88
Thái Land với đồng THB – tại tài khoản M88

Để yêu cầu một việc rút tiền qua “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer” , xin chọn “Local Bank Transfer”dưới menu “Đặt Cọc”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau về ngân hàng của quý khách:

Tên Tài Khoản
Số Tài Khoản
Tên Ngân Hàng
Tên Chi Nhánh
Địa Chỉ Ngân Hàng

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ tài khoản của các thành viên có tài khoản tại M88, theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi cần một hoặc các giấy tờ sau:

Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ dàng

Một bản sao chứng minh được số tài khoản ngân hàng và tên chủ thẻ (số dư tài khoản cần được che đi).

Các giấy tờ yêu cầu đó cũng có thể được gửi qua số fax +632 857 2060 hoặc scan hình rồi mail tới địa chỉ: bank@M88.com.

4. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng NETELLER?

Các thành viên có thể chuyển tiền của mình tới tài khoản NETELLER e-wallet của họ. NETELLER chỉ hỗ trợ cho các thành viên tại M88 có các ngoại tệ sau:

USD
EUR

Để yêu cầu một việc rút tiền qua “NETELLER”, xin chọn “NETELLER” dưới menu “Đặt Cọc”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi số ID tài khoản của quý khách tại NETELLER. Nếu quý khách không thể nhớ số ID tài khoản tại NETELLER, xin nhấn vào trang web sau: (https://www.neteller.com/help/account/index.jsf).

Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các yêu cầu đó và thực hiện lại một lần nữa , quá trình thực hiện việc rút tiền sẽ do Bộ Phận Tài chính của chúng tôi thực hiện . Tiếp theo quý khách sẽ nhận được một email với mục đích thông báo kết quả của việc rút tiền có thành công hay không và ngay lập tức quý khách có thể biết được số tiền của mình trong tài khoản ở NETELLER.

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ tài khoản của các thành viên có tài khoản tại M88, theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi cần một hoặc các giấy tờ sau:

Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ dàng

Các giấy tờ yêu cầu đó cũng có thể được gửi qua số fax +632 857 2060 hoặc scan hình rồi mail tới địa chỉ: be emailed to bank@M88.com.

Rút tiền qua Neteller chỉ áp dụng đối với khách hàng thực hiện gửi tiền qua Neteller và tiền rút sẽ đựơc chuyển về tài khỏan Neteller đã dùng để gửi tiền.

5. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Moneybookers?

Các thành viên có thể chuyển tiền của mình tới tài khoản Moneybookers của họ. Moneybookers chỉ hỗ trợ cho các thành viên tại M88 có các ngoại tệ sau:

USD
EUR
MYR
THB

Để yêu cầu một việc rút tiền qua Moneybookers, xin chọn Moneybookers dưới menu “Đặt Cọc”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi số ID tài khoản của quý khách tại Moneybookers.

Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các yêu cầu đó và thực hiện lại một lần nữa , quá trình thực hiện việc rút tiền sẽ do Bộ Phận Tài chính của chúng tôi thực hiện . Tiếp theo quý khách sẽ nhận được một email với mục đích thông báo kết quả của việc rút tiền có thành công hay không và ngay lập tức quý khách có thể biết được số tiền của mình trong tài khoản ở Moneybookers.

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ tài khoản của các thành viên có tài khoản tại M88, theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi cần một hoặc các giấy tờ sau:

Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ dàng

These documents can eiher be faxed to +3632 857 2060 or a scanned image can be emailed to bank@M88.com.

Rút tiền qua Moneybookers chỉ áp dụng đối với khách hàng thực hiện gửi tiền qua Moneybookers và tiền rút sẽ đựơc chuyển về tài khỏan Moneybookers đã dùng để gửi tiền.

6. Làm sao có thể rút tiền khi sử dụng thẻ tín dụng?

Quý khách có thể chọn các phương thức rút tiền khác và M88.com bảo lưu quyền xác định phương thức thanh toán thuận tiện nhất.